Nhập hàng bao thuế

Order hàng Úc

20

th.01

Order hàng Úc

20-01-2020 160 0

Order hàng Malaysia

20

th.01

Order hàng Malaysia

20-01-2020 154 0

Order hàng Pháp

20

th.01

Order hàng Pháp

20-01-2020 160 0

Nhập Hàng Tây Ban Nha

20

th.01

Nhập Hàng Tây Ban Nha

20-01-2020 142 0

   

Nhập Hàng Hà Lan

20

th.01

Nhập Hàng Hà Lan

20-01-2020 143 0

   

Nhận Ship hàng Quảng Châu

20

th.01

   

Nhập hàng Trung Quốc

20

th.01

Nhập hàng Trung Quốc

20-01-2020 155 0

   

Nhập Hàng Úc

20

th.01

Nhập Hàng Úc

20-01-2020 142 0

Nhập hàng từ Đức

20

th.01

Nhập hàng từ Đức

20-01-2020 154 0

Nhập hàng từ Úc

20

th.01

Nhập hàng từ Úc

20-01-2020 163 0

Nhập hàng từ Mỹ

20

th.01

Nhập hàng từ Mỹ

20-01-2020 197 0

Nhập hàng từ Malaysia

20

th.01

Nhập hàng từ Malaysia

20-01-2020 163 0

Nhập hàng từ Anh

20

th.01

Nhập hàng từ Anh

20-01-2020 179 0

Zalo Logo